เชียงใหม่พลาสติก

ติดต่อเรา

เชียงใหม่พลาสติก

83-85 ถนนวิชยานนท์ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300